U wilt het beste voor uw kind: een goede gezondheid en geen zorgen. Als ouders speelt u daarbij een belangrijke rol. Gelukkig staat u daar niet allen voor: de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD regio Utrecht volgt samen met ouders de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen.

Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistenten JGZ zetten zich in voor de gezondheid van baby’s, peuters, basisschoolkinderen én jongeren tot 18 jaar.

Contactmomenten

U en uw kind worden op vaste momenten door de JGZ uitgenodigd, dat gebeurt in alle leeftijdscategorieën. U bent ook op uw eigen initiatief welkom om een afspraak te maken met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Aan elke school is een assistente JGZ, jeugdarts en een jeugdverpleegkundige verbonden, zij vormen samen het JGZ-team van de school. Ook scholen kunnen, na overleg met u, een aanmelding bij het JGZ-team van de school doen.

Antwoord op uw vragen over gezondheid, opvoeding en opgroeien van uw kind

De JGZ geeft advies en biedt ondersteuning aan ouders, verzorgers én jongeren. U kunt hier terecht voor o.a. vragen rondom:

  • Opgroeien en opvoeden (zoals groei, voeding, gedrag en slapen)
  • Gezondheid en lichamelijke ontwikkeling
  • Spraak- en taalontwikkeling
  • Kinderpsychiatrische problemen zoals ADHD en autisme
  • Problemen in de thuissituatie
  • Problemen met leren of andere problemen op school (bijvoorbeeld pesten)
  • Alcohol, drugs of roken
  • Seksualiteit
  • Vaccinaties

Vaccinaties

Vaccineren is belangrijk om kinderen te beschermen tegen besmettelijke infectieziekten zoals mazelen, bof en polio. Via het Rijksvaccinatieprogramma kunnen alle kinderen gratis gevaccineerd worden door de JGZ tegen 12 infectieziekten. De uitnodiging voor de vaccinaties ontvangt u van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Meer informatie over vaccineren vindt u hier:

Contact met de JGZ: bij wie moet ik zijn?

De Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-18 jaar in de gemeente Veenendaal wordt uitgevoerd door de GGD regio Utrecht. Het adres van het consultatiebureau is Verlaat 20e in Veenendaal.

Voor vragen kunt u bellen met telefoonnummer (033) 460 00 46. Ook kunt u chatten met de JGZ. Voor meer informatie zie de website van de GGD regio Utrecht.

Vergelijk hulpaanbod