De gemeente Veenendaal en Elkander zijn verantwoordelijk voor de informatie op deze website en voor het doorgeven van informatie vanuit de sociale kaart. U mag dan ook verwachten dat wij de grootst mogelijke zorg besteden aan de juistheid en actualiteit van de informatie.

Gegevens in de sociale kaart

De gegevens uit de sociale kaart zijn afkomstig van veel organisaties, zoals de gemeente, de bibliotheek, instellingen, stichtingen, welzijnsorganisaties, etc. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van hun eigen gegevens. Deze organisaties zijn ook zelf verantwoordelijk voor rechtmatig gebruik van tekst- en beeldmateriaal.

Het is de taak van Elkander om de organisaties er regelmatig op te wijzen hun gegevens te controleren en eventueel te actualiseren. Mocht u onjuistheden tegenkomen, dan kunt u dit aan ons melden. Dit kunt u doen door bij de gegevens van de organisatie op 'Feedback' te klikken en het formulier in te vullen. U kunt ook een mail sturen naar service@elkander.nl.

Wij kunnen eventuele fouten in de gegevens van de sociale kaart helaas niet uitsluiten. Om deze reden kunt u uw gemeente en Elkander niet aansprakelijk stellen op basis van informatie op deze sociale kaart.

Onjuistheden melden

De teksten zijn met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onjuistheden in staan. Onjuistheden kunt u melden door de tekst te openen en op de knop 'Feedback' te klikken. U kunt dan het beoordelingsformulier invullen. U ook een e-mail sturen aan info@elkander.nl.

Wanneer de opmerking gaat over content van een van onze partners of een organisatie in de sociale kaart, sturen wij deze opmerking door naar degene die verantwoordelijk is voor het beheer van deze tekst of organisatiegegevens

Aan de teksten op Veenendaal Sociaal kunt u geen rechten ontlenen.

Gebruiksdoel teksten en afbeeldingen

Het vermenigvuldigen en verspreiden van informatie op deze website is alleen toegestaan voor organisaties met niet-commerciële doeleinden. Neem contact op met Elkander om hiervoor toestemming te vragen: info@elkander.nl.

Foto's en andere afbeeldingen op deze website mag u niet gebruiken.

Persoonsgegevens en privacy

Via fiormulieren op deze website worden persoonsgegevens verwerkt. Elkander of de opdrachtgever van deze website neemt contact met u op, bijvoorbeeld als u een vraag stelt, een opmerking instuurt of u een activiteit wilt toevoegen aan de website. Daarom vragen wij in zulke gevallen uw naam en contactgegevens. Zodra uw vraag of melding is opgelost, verwijderen wij uw gegevens.

Daarnaast is er in deze website informatie opgenomen die wordt toegevoegd door gebruikers van de systemen van Elkander (dus niet door Elkander zelf). Elkander is niet verantwoordelijk voor persoonsgegevens die op deze manier worden toegevoegd aan de website.

Elkander vindt uw privacy belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. U kunt bij Elkander vragen om een overzicht van de persoonsgegevens die Elkander van u verwerk.

U kunt ons bereiken via:

Elkander BV
privacy@elkander.nl
050 211 09 50
Bezoekadres: Brink 7, 7963 AA Ruinen

Privacyverklaring

Een uitgebreid overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en meer uitleg over uw rechten kunt u vinden in de privacyverklaring (pdf, 215 kb).

Cookies

Elkander gebruikt Google Analytics om de website zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de informatiebehoefte van onze bezoekers. Hiervoor bewaart de browser een klein tekstbestand, een zogenaamd cookie.

Een cookie is een klein bestand met een (uniek) nummer. Het wordt op uw computer geplaatst als u onze site bezoekt.

In een cookie worden de volgende gegevens opgeslagen:

  • het adres van uw internetprovider;
  • de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox);
  • het tijdstip en de duur van uw bezoek;
  • welke pagina's u hebt bezocht.

Een cookie slaat geen persoonsgegevens op en kan niet worden gebruikt om u op websites van anderen te volgen.

Om uw privacy te garanderen heeft Elkander een aantal maatregelen genomen om uw privacy te beschermen.

Bezwaar tegen gebruik van cookies

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen.

Meer informatie over cookies en het uitschakelen hiervan vindt u op de website van de waarschuwingsdienst van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Informatiebeveiliging: kwetsbaarheid melden

Elkander besteedt veel aandacht aan informatiebeveiliging. Vindt u toch een zwakke plek in één van onze systemen? Dan horen wij het graag. Laat het ons weten via een CVD-melding.

Toegankelijkheid

Elkander heeft er zoveel mogelijk aan gedaan om deze website toegankelijk te maken voor iedereen. Dat geldt dus ook voor mensen met een beperking. Denk aan ouderen met een verminderd gezichtsvermogen, blinden, slechtzienden maar ook bijvoorbeeld doven en slechthorenden en mensen met beperkte handfunctie of bijvoorbeeld beperkte leesvaardigheid.

Lukt het u niet om deze website te gebruiken? Neem dan contact met ons op via info@elkander.nl. Zo helpt u ons de website nog beter toegankelijk te maken.

Vergelijk hulpaanbod