CJG Veenendaal toegang tot specialistische jeugdhulp

Heeft u of uw kind hulp of ondersteuning nodig op het gebied van opgroeien en opvoeden, dan kunt u contact opnemen met CJG Veenendaal.

Jeugdhulp is in principe voor kinderen tot 18 jaar. Jeugdhulp kán doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar, wanneer de hulp niet onder een ander wettelijk kader valt.

Contactgegevens

Neem contact op met CJG Veenendaal als u vragen of zorgen heeft rondom de ontwikkeling en of het opgroeien en opvoeden van kinderen/jongeren.

Het CJG Veenendaal werkt met een spreekuur op afspraak. Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag is op vaste tijden spreekuur op De Twyn (Verlaat 20e). Afspraken kunnen worden ingepland via deze LINK. Een jeugd- en gezinswerker van het CJG Veenendaal is dan beschikbaar om te luisteren en met je mee te denken om samen tot een goed antwoord of een passende oplossing te komen.

U kunt ook contact met ons opnemen via (0318) 538 222 of een e-mail sturen aan info@cjgveenendaal.nl.

Aanvragen jeugdhulp

Van maandag tot en met vrijdag kunt u een vraag stellen tijdens ons inloopspreekuur van 9.00 tot 12.00 uur in de Twyn (Verlaat 20e). Tijdens dit spreekuur is een professional van het CJG Veenendaal beschikbaar om meteen met u mee te denken over uw hulpvraag of aanmelding. We luisteren en komen samen met u tot een goed antwoord of een passende oplossing.

Uw hulpvraag

Als u telefonisch contact met ons opneemt, krijgt u iemand van het secretariaat aan de telefoon. Het secretariaat verwijst u naar de inloop of zorgt ervoor dat u wordt teruggebeld door een hulpverlener. De hulpverlener kijkt met u mee naar de hulpvraag en de mogelijkheden.

Zorg in natura of pgb

Besluit de gemeente dat uw kind recht heeft op jeugdhulp, dan kunt u gebruik maken van de zorg die door de gemeente is ingekocht (zorg in natura). CJG Veenendaal kan u vertellen welke zorg dat is.

Kunnen de organisaties waarmee de gemeente een contract heeft niet de geschikte zorg bieden? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen voor uw kind. U maakt dan zelf afspraken met de zorgaanbieder over de zorg voor uw kind.

Vormen jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor verschillende vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld:

  • advies bij opvoedproblemen
  • begeleiding thuis aan gezinnen bij diverse problemen
  • pleegzorg
  • hulp bij psychische problemen en gedragsproblemen
  • wonen of logeren in een jeugdinstelling
  • hulp voor jeugdigen met een beperking (participatie, zelfredzaamheid)

Voor een overzicht van alle vormen van jeugdhulp waar de gemeente verantwoordelijk voor is, kunt u kijken op Rijksoverheid.nl.

 

Ernstige ziekte of zware en langdurige beperking

Bij ernstig zieke kinderen of kinderen met zware beperkingen kan het ook zijn dat de hulp onder een andere zorgwet valt. Heeft een kind langdurig, 24 uur per dag zorg en toezicht nodig? Dan valt dit onder de Wet langdurige zorg (Wlz). En verpleging voor kinderen valt bijvoorbeeld onder de Zorgverzekeringswet.

Weet u niet welke instantie verantwoordelijk is voor de zorg en hulp aan uw kind? Leg uw vraag voor aan het Juiste Loket.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod