Speciaal taxivervoer

Heeft u een beperking? Kunt u zelf niet fietsen of autorijden? En kunt u ook niet meer gebruik maken van het openbaar vervoer? Dan komt u misschien in aanmerking voor speciaal taxivervoer.

Valleihopper

Heeft u vanwege een beperking speciaal taxivervoer nodig en kunt u niet op een andere manier reizen? Dan kunt u misschien korting krijgen op de regiotaxi, via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met de regiotaxi kunt u van deur tot deur reizen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Wmo-loket.

De gemeente bekijkt samen met u wat u aan vervoer nodig heeft en wat uw gezondheidsproblemen zijn. Als blijkt dat speciaal taxivervoer de enige oplossing voor u is, dan kunt u korting krijgen. U krijgt u de korting via de speciale valleihopperpas.

Het is gangbaar dat u met de Valleihopper samen met anderen reist. De taxi haalt dan verschillende passagiers op en rijdt dus niet altijd de kortste route van uw voordeur naar uw bestemming. Maar het kan ook dat u in aanmerking komt voor individueel vervoer, als u om medische redenen niet samen met anderen kunt reizen. De gemeente bepaalt dit, afhankelijk van uw situatie.

Ook zonder kortingspas kunt u gebruik maken van de Valleihopper. U betaalt dan het normale tarief.

Valys

Wilt u langere afstanden reizen, dan kan dat met Valys. Valys is bovenregionaal vervoer: meer dan 5 OV-zones of meer dan 25 kilometer vanaf uw woonadres. U kunt met Valys ook een treinreis met een taxirit combineren.

Om met Valys te kunnen reizen heeft u een Valyspas nodig. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u één van de onderstaande documenten hebben:

  • Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op taxivervoer vanuit de Wmo (bijvoorbeeld een regiotaxipas)
  • Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een rolstoel of scootmobiel via de Wmo
  • Een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente
  • Een OV-Begeleiderskaart

Als u deze documenten niet heeft: een verklaring van de gemeente waarin wordt uitgelegd dat u Valys nodig heeft.

U kunt de Valyspas digitaal aanvragen op pasaanvraag.nl. Wilt u liever een papieren aanvraagformulier? Dit kunt u opvragen via de website van Valys.

U kunt bellen met Valys via telefoonnummer 0900-9630.

Kilometerbudget

Met een Valys-pas kunt u een bepaald aantal kilometers tegen een laag tarief reizen. Dit heet het Persoonlijk Kilometerbudget (PKB). Voor de kilometers die u buiten dit budget reist, betaalt u het standaardtarief.

Het kan zijn dat u vanwege uw situatie recht heeft op extra kilometers met korting. Dit heet het Hoog Persoonlijk Kilometerbudget. Op de website van HoogPKB kunt u bekijken of u hier recht op heeft.

55+bus

De 55+bus is er voor iedereen van 55 jaar en ouder die niet met het openbaar vervoer kan of wil reizen. Service en gemak staan centraal. De bus van Veens brengt u binnen de gemeente Veenendaal naar uw bestemming. Als u dit wenst, begeleiden wij u tot aan de deur. In de bus is voldoende ruimte voor rolstoelen en rollators. De vrijwilligers die de bus besturen zijn getraind in het bieden van service en veiligheid.

Meer informatie over de 55+bus.

Vervoer vergoed door de zorgverzekeraar

Heeft u een rolstoeltaxi nodig of gaat u naar het ziekenhuis voor nierdialyse, chemokuren of bestralingen dan bent u aangewezen op vervoer via uw ziektekostenverzekeraar. Kijk uw polis na met welke vervoerder uw ziektekostenverzekeraar een contract heeft afgesloten.

Organisaties

Wmo-loket

gemeente Veenendaal

 0318-53 85 38 veenendaal.nlRaadhuisplein 13901GAVeenendaal

Valys

Regiotaxi of deeltaxi

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod