Wanneer u bijzondere kosten moet maken die u niet zelf kunt betalen, dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen van de gemeente.

Bijzondere kosten

Bijzondere kosten zijn bijvoorbeeld:

 • bewindvoering, mentorschap of curatele
 • rechtsbijstand

Voorwaarden

Heeft u onverwacht hoge kosten en kunt u die niet betalen van uw uitkering of loon? U kunt online bijzondere bijstand aanvragen voor kosten voor bewindvoering, mentorschap of curatele en voor kosten voor rechtsbijstand.

Aanvragen

U kunt de bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente. Het is verstandig om - vóórdat u de kosten maakt - bij de gemeente na te vragen of u inderdaad voor een vergoeding in aanmerking komt.

Welke bijlagen heeft u nodig bij de aanvraag?

Voor bewindvoering, curatele of mentorschap

 • De beschikking van de rechtbank waarin staat dat u bewindvoering krijgt;
 • Een rekening waarop de kosten staan voor bewindvoering, mentorschap of curatele;
 • Een rekening waarop de intakekosten staan.

Voor eigen bijdrage rechtshulp

 • De civiele toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand
 • Een rekening van de advocaat met het bedrag aan eigen bijdrage en griffiekosten.
 • Verwijzing van het Juridisch Loket.
 • Als u geen bijstandsuitkering voor levensonderhoud hebt
 • Kopie geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs);
 • Niet de Nederlandse nationaliteit: kopie verblijfsvergunning
 • Het volledig ingevulde inlichtingenformulier bijzondere bijstand met bijlagen. Om te bepalen of de kosten vergoedt kunnen worden moet de gemeente weten wat uw inkomen en vermogen is.

Bijzondere bijstand voor bewindvoering, mentorschap of curatele

Heeft u een bewindvoerder of mentor of staat u onder curatele? Voor de kosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Ook de bewindvoerder kan dit namens u doen.

Wanneer vergoedt de gemeente de kosten?

 • Als u onder bewind, mentorschap, of curatele gesteld bent door de rechtbank;
 • Als u in de gemeente Veenendaal, Rhenen of Renswoude woont;
 • Als u een laag inkomen en weinig vermogen hebt.
 • Eerst berekent de gemeente welk bedrag u zelf kunt betalen. Dit is uw draagkracht. Als u te weinig geld (draagkracht) heeft om de kosten van bewindvoering, mentorschap of curatele te betalen, krijgt u bijzondere bijstand.

Vanaf wanneer begint de bijzondere bijstand

Vraag binnen een maand na de uitspraak van de rechtbank bijzondere bijstand aan. Als u langer wacht gaat de bijstand ook later in.

Bijzondere bijstand voor de kosten eigen bijdrage rechtshulp

Als u een advocaat nodig hebt, omdat u een juridische procedure voert en aan u door de Raad voor de Rechtsbijstand een civiele toevoeging is verleend, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Dit is voor de kosten van de eigen bijdrage en griffie. Ook de bewindvoerder kan dit namens u doen.

Wanneer vergoedt de gemeente de kosten?

 • Als aan u door de Raad voor Rechtsbijstand een civiele toevoeging is verleend;
 • Als u in de gemeente Veenendaal, Rhenen of Renswoude woont;
 • Als u een laag inkomen en weinig vermogen hebt.
 • Als u de aanvraag voor bijzondere bijstand binnen 1 maand na datum rekening advocaat indient (als u periodieke bijstand voor levensonderhoud ontvangt is deze termijn maximaal 12 maanden na datum rekening advocaat).
 • Eerst berekent de gemeente welk bedrag u zelf kunt betalen. Dit is uw draagkracht. Als u te weinig geld (draagkracht) heeft om de kosten van eigen bijdrage en griffie te betalen, krijgt u bijzondere bijstand.

Juridisch loket

Bij het Juridisch Loket kunt u gratis rechtshulp krijgen. Het Juridisch Loket kan u doorverwijzen naar een advocaat. Zij maken dan een diagnosedocument.

De eigen bijdrage voor rechtshulp is lager als u eerst rechtshulp heeft gevraagd bij het Juridisch Loket. De gemeente gaat bij de berekening van de bijzondere bijstand uit van de lagere eigen bijdrage.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod