Individuele inkomenstoeslag (IIT) is een geldbedrag voor mensen die lange tijd een laag inkomen en weinig vermogen hebben. De toeslag vraagt u aan bij de gemeente.

Individuele inkomenstoeslag

Wanneer u al lange tijd een bijstandsuitkering heeft, komt u misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. De individuele inkomenstoeslag is geld dat u één keer per jaar van de gemeente krijgt, als u:

  • U woont in de gemeente Veenendaal, Rhenen of Renswoude;
  • Het is langer dan 12 maanden geleden dat u IIT toegekend heeft gekregen (kijk hiervoor naar de peildatum in de laatste toekenningbeschikking IIT);
  • U bent ouder dan 21 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd;
  • Uw inkomen was de afgelopen 3 jaar lager dan 105% van de bijstandsnorm die op u van toepassing is;
  • U heeft uw best gedaan om een beter inkomen te krijgen. (U heeft zich gehouden aan de arbeids- en re-integratie verplichtingen);
  • U heeft geen uitzicht op een beter inkomen. (U volgt bijvoorbeeld geen opleiding op de universiteit, het HBO of MBO, of een BBL-opleiding of VAVO);
  • Uw vermogen is lager dan € 6.120 als u alleenstaand bent of lager dan € 12.240 als u een alleenstaande ouder bent of samenwoont.

Let op: ook als u werkt, maar daarmee een inkomen op of net boven bijstandsniveau verdient, kunt u individuele inkomenstoeslag aanvragen. U moet dan wel aan de andere voorwaarden voldoen.

Als u denkt aan deze voorwaarden te voldoen, kunt u zich aanmelden bij de gemeente.

Aanvragen

Als u denkt aan de voorwaarden te voldoen, kunt u zich melden bij de gemeente.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod