Er zijn verschillende regelingen die u kunnen helpen om het financieel te redden.

Wilt u weten hoe u er financieel voor staat en welke hulp er voor u beschikbaar is. Doe eerst de test op Geldfit.nl en krijg direct concreet advies.

Kwijtschelding gemeentebelasting

U betaalt belasting aan de gemeente. Heeft u een laag inkomen, dan kunt u dit ook in delen betalen, in plaats van in één keer. In sommige gevallen kunt u kwijtschelding aanvragen. U hoeft dan niet of niet alles te betalen. U leest er meer over bij gemeentelijke belastingen.

Kinderen laten meedoen

Heeft u niet genoeg geld om sport, muziekles of een schoolreisje voor uw kind te betalen? De gemeente Veenendaal heeft een eigen regeling voor kinderen. Via de minimaregelingen krijgt u bijvoorbeeld een bijdrage voor het lidmaatschap van een sportclub voor uw kind. Of er is een bijdrage mogelijk voor een fiets of laptop als uw kind naar de middelbare school gaat.

U kunt een aanvraag doen bij Bureau Minimaregelingen

Sporten voor kinderen en jongeren

Wil uw kind graag sporten, maar heeft u niet genoeg geld om dat te betalen? In de gemeente Veenendaal kunt u dan een vergoeding krijgen via het Jeugdfonds Sport. Deze organisatie betaalt dan de contributie van de sportclub. Of sportkleding en sportspullen (bijvoorbeeld voetbalschoenen of een hockeystick).

U kunt zich aanmelden via een contactpersoon van Sportservice Veenendaal voor Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Cultuur voor kinderen en jongeren

Kinderen zijn graag creatief bezig: zingen, dansen, muziek maken, toneel spelen, tekenen. Misschien wil uw kind op les, maar heeft u er niet genoeg geld voor. Dan kan het Jeugdfonds Cultuur helpen door de lessen te betalen. De gemeente Veenendaal is aangesloten bij dit Jeugdfonds.

Regelingen voor mensen met een ziekte of beperking

Als u een chronische ziekte of een beperking heeft, moet u misschien extra kosten maken voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen.

  • Heeft u een laag inkomen, dan kunt u meestal gebruik maken van de collectieve zorgverzekering van uw gemeente. Soms betaalt de gemeente dan ook een deel van de premie.
  • Misschien heeft u recht op een tegemoetkoming of dubbele kinderbijslag.
  • Kijk ook of u in aanmerking komt voor andere regelingen om meerkosten vergoed te krijgen. Kijk op Meerkosten.nl voor een overzicht van regelingen.

Hulp bij schulden

Heeft u schulden? Dan zijn er manieren om die het hoofd te bieden.

Bijzondere bijstand

Wanneer u bijzondere kosten moet maken, die u niet zelf kunt betalen, kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Individuele inkomenstoeslag

Moet u al langere tijd van een laag inkomen rondkomen, dan kunt u misschien een individuele inkomenstoeslag krijgen van de gemeente.

Organisaties

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Soest/Baarn

 06-16 61 531 leergeld.nlHerdersstaf 83763XTSoest

Sam& voor alle kinderen

 010-30 75 909 samenvoorallekinderen.nlVan Nelleweg 13044BCRotterdam

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod