Er zijn verschillende regelingen die u kunnen helpen om het financieel te redden.

Regelingen van de gemeente

De gemeente Veenendaal heeft aanvullende regelingen voor mensen met een laag inkomen.

Op de website van de gemeente vindt u meer informatie over de regelingen in uw gemeente.

Gemeentebelasting

U betaalt belasting aan de gemeente. Heeft u een laag inkomen, dan kunt u dit ook in delen betalen, in plaats van in één keer. In sommige gevallen kunt u kwijtschelding aanvragen. U hoeft dan niet of niet alles te betalen. U leest er meer over bij gemeentelijke belastingen.

Kinderen laten meedoen

Heeft u niet genoeg geld om sport, muziekles of een schoolreisje voor uw kind te betalen? De gemeente Veenendaal heeft een eigen regeling voor kinderen. Via de minimaregelingen krijgt u bijvoorbeeld een bijdrage voor het lidmaatschap van een sportclub voor uw kind. Of er is een bijdrage mogelijk voor een fiets of laptop als uw kind naar de middelbare school gaat.

U kunt een aanvraag doen bij Bureau Minimaregelingen

Sporten voor kinderen en jongeren

Wil uw kind graag sporten, maar heeft u niet genoeg geld om dat te betalen? In de gemeente Veenendaal kunt u dan een vergoeding krijgen via het Jeugdfonds Sport. Deze organisatie betaalt dan de contributie van de sportclub. Of sportkleding en sportspullen (bijvoorbeeld voetbalschoenen of een hockeystick).

U kunt zich aanmelden via een contactpersoon van Sportservice Veenendaal voor Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Cultuur voor kinderen en jongeren

Kinderen zijn graag creatief bezig: zingen, dansen, muziek maken, toneel spelen, tekenen. Misschien wil uw kind op les, maar heeft u er niet genoeg geld voor. Dan kan het Jeugdfonds Cultuur helpen door de lessen te betalen. De gemeente Veenendaal is aangesloten bij dit Jeugdfonds.

Regelingen voor mensen met een ziekte of beperking

Als u een chronische ziekte of een beperking heeft, moet u misschien extra kosten maken voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen.

Hulp bij schulden

Heeft u schulden? Dan zijn er manieren om die het hoofd te bieden.

Bijzondere bijstand

Wanneer u bijzondere kosten moet maken, die u niet zelf kunt betalen, kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Individuele inkomenstoeslag

Moet u al langere tijd van een laag inkomen rondkomen, dan kunt u misschien een individuele inkomenstoeslag krijgen van de gemeente.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod