Veel mensen vinden het prettig om zoveel mogelijk zelf te blijven doen en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Vaak is dit mogelijk met kleine hulpmiddelen in huis of wat ondersteuning. Dat kan ook hulp zijn van buren, vrienden of familie. Of van een vrijwilliger.

Kan niemand in uw omgeving helpen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor ondersteuning vanuit de Wmo. U vult eerst het meldformulier Wmo in.

U heeft daarna een keukentafelgesprek met een medewerker van het Wmo-loket. De gemeente denkt dan mee over een oplossing of bespreekt eventueel professionele ondersteuning met u.

Ondersteuning vanuit de Wmo

Het doel van ondersteuning uit de Wmo is dat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven wonen. En dat u kunt meedoen aan de samenleving. Mogelijke ondersteuning uit de Wmo:

U doet een Wmo-melding bij het Wmo-loket. De gemeente bekijkt met u welke ondersteuning nodig is.

Melding voor Wmo-ondersteuning

Heeft u behoefte aan ondersteuning, dan kunt u contact opnemen met het Wmo-loket. Dit heet 'melding doen'.

Een de Wmo-consulent neemt contact op voor een gesprek. Dit is het keukentafelgesprek. U bespreekt met de Wmo-consulent wat uw problemen zijn en wat u zelf kunt. En wat u nog kunt met hulp van andere mensen. Er wordt gekeken of er een makkelijk toegankelijke oplossing waar u tijdelijk gebruik van maakt. Als dit geen oplossing is, is er voor u mogelijk een persoonlijke oplossing vanuit de Wmo: een maatwerkvoorziening.

Meer informatie vindt u in de teksten over het keukentafelgesprek.

Hulp en advies

Komt u er alleen niet helemaal uit, dan kunt u iemand meenemen naar het gesprek. Weet u zo gauw niemand, dan kunt u een cliëntondersteuner vragen. Deze hulpverlener denkt met u mee en helpt u om zaken te bespreken bij de gemeente. De hulp is gratis. Meer over cliëntondersteuning.

Maatwerkvoorziening: zorg in natura of pgb

Is er een langdurige oplossing nodig die speciaal op u is afgestemd? Dat heet een ‘maatwerkvoorziening’. Bijvoorbeeld individuele begeleiding of dagbesteding.

Bij een maatwerkvoorziening kunt u kiezen voor:

  • Zorg in natura: u krijgt zorg of een hulpmiddel een zorgaanbieder waar de gemeente een contract mee heeft.
  • Persoonsgebonden budget (pgb): een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf hulp of een hulpmiddel kunt inkopen, bij een hulpverlener die u zelf uitkiest. U moet kunnen uitleggen waarom de zorgaanbieders van de gemeente niet geschikt zijn in uw situatie. Uitgebreide uitleg vindt u op de pagina over het pgb.

Eigen bijdrage

Iedereen betaalt een eigen bijdrage van maximaal € 17,50 per 4 weken voor Wmo-ondersteuning. Ook als u uw zorg betaalt met een persoonsgebonden budget (pgb). U krijgt iedere 4 weken een rekening van het CAK. Meer informatie over de eigen bijdrage.

Wmo-forum

In de gemeente Veenendaal is het Wmo-forum actief. U kunt hier terecht als u problemen heeft met de Wmo. De leden van de raad bespreken deze problemen met de gemeente.

Vragen

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via het Wmo-loket.

Vragen over Wmo-ondersteuning kunt u ook stellen aan de landelijke hulplijn Het Nationale Zorgnummer.

Weet u niet welk loket er verantwoordelijk is voor uw zorg? Wordt u steeds doorverwezen? Neem dan contact op met het Juiste Loket.

Organisaties

Wmo-loket

gemeente Veenendaal

 0318-53 85 38 veenendaal.nlRaadhuisplein 13901GAVeenendaal

Gemeente

gemeente Veenendaal

 0318-53 85 38 veenendaal.nlRaadhuisplein 13901GAVeenendaal

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod