Voor de zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet landurige zorg (Wlz) moet u een eigen bijdrage betalen.

Het CAK berekent uw eigen bijdrage

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaalt of u het abonnementstarief moet betalen. U krijgt van het CAK ook de rekening voor deze eigen bijdrage.

Eigen bijdrage Wmo

Iedereen betaalt een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand voor Wmo-ondersteuning. Ook als u uw zorg betaalt met een persoonsgebonden budget (pgb). U krijgt iedere maand een rekening van het CAK.

Wanneer betaalt u een eigen bijdrage

  • Als u alleenstaand bent
  • Als u getrouwd bent of als u samenwoont met een partner en als u allebei ouder bent dan de AOW-leeftijd

Uitzonderingen

Woont u kort of voor langere tijd in een instelling voor beschermd wonen. Dan wordt de eigen bijdrage op dezelfde manier berekend als voor de wet langdurige zorg (wlz).

Vragen over de eigen bijdrage Wmo

Heeft u vragen over de eigen bijdrage voor de Wmo? Kijk voor meer informatie op de website van het CAK.

Eigen bijdrage Wlz

Hoeveel eigen bijdrage u betaalt voor zorg vanuit de Wlz, hangt af van:

  • Uw inkomen
  • Uw vermogen
  • Uw leeftijd
  • Uw huishouden
  • De zorg die u ontvangt

Meer informatie over de eigen bijdrage Wlz vindt u op de website van het CAK.

Eigen bijdrage Wlz uitrekenen

Op de website van het CAK vindt u een handig rekenprogramma waarmee u zelf kunt berekenen wat uw eigen bijdrage voor de Wlz ongeveer zal zijn.

Wmo en Wlz: geen dubbele eigen bijdrage

Mensen die Wlz-zorg én ondersteuning vanuit de Wmo krijgen, hoeven voor de Wmo-ondersteuning géén eigen bijdrage te betalen. U betaalt dan alleen de eigen bijdrage voor de Wlz.

De vrijstelling geldt voor het hele huishouden: dus krijgt uw partner Wlz-zorg en u Wmo-ondersteuning? Of andersom? Ook dan hoeft degene die de Wmo-ondersteuning krijgt, geen eigen bijdrage te betalen. De precieze voorwaarden vindt u op de website van het CAK.

Vergelijk hulpaanbod