In Veenendaal worden veel dingen georganiseerd door Veens om u een zinvolle dagbesteding te geven. Zijn de algemene mogelijkheden niet voldoende, dan kunt u voor hulp terecht bij het Wmo-loket. Mensen met een Wlz-indicatie kunnen voor hulp terecht bij het zorgkantoor.

Zelf regelen

Aan sommige vormen van dagbesteding kan iedereen meedoen, zoals activiteiten in de buurt of vrijwilligerswerk. Een overzicht van mogelijkheden vindt u bij dagbesteding zoeken. Voor dagbesteding onder toezicht van professionele hulpverleners is meestal een beschikking of indicatie nodig. Een beschikking regelt u via de gemeente.

Dagbesteding via de gemeente vanuit de Wmo

De gemeente is vanuit de Wmo verantwoordelijk voor de begeleiding van mensen die praktische en sociale hulp nodig hebben in het dagelijks leven. Dagbesteding maakt daar onderdeel van uit. Dagbesteding wordt ook wel groepsbegeleiding genoemd.

Zoekt u een geschikte dagbesteding, dan kunt u contact opnemen met het Wmo-loket om een Wmo-melding te doen. Dan zal de Wmo-consulent met u bespreken wat voor u een goede oplossing is. Bijvoorbeeld meedoen aan dagactiviteiten, naar de dagopvang, werken op een zorgboerderij of arbeidsmatige dagbesteding.

Met de beschikking van de gemeente kunt u terecht bij aanbieders van dagbesteding die een contract hebben met de gemeente.

Voor dagebesteding via de Wmo betaalt u een eigen bijdrage. Voor begeleiding van kinderen (onder de 18) geldt geen eigen bijdrage.

Dagbesteding vanuit de Wlz

Mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz), krijgen dagbesteding via de Wlz. U moet dan wel een zorgprofiel hebben met daarin begeleiding (groep). Uw zorgkantoor kan u meer vertellen over de mogelijkheden voor dagbesteding in uw situatie.

U kunt ook zelf zoeken naar mogelijkheden voor dagbesteding. Omdat dagbesteding voor mensen met een indicatie voor langdurige zorg vaak samen gaat met bijv. verzorging, verpleging en behandeling, kunt u ook zoeken op termen als dagopvang, dagverzorging en dagbehandeling.

Dagbesteding voor kinderen en jongeren

Dagbesteding voor jeugdigen valt onder de Jeugdwet, of in sommige gevallen onder de Wlz. Neem contact op met CJG Veenendaal voor dagbesteding of dagopvang voor kinderen en jongeren met een beperking.

Vergelijk hulpaanbod