Een woonzorgcentrum of verpleeghuis biedt uitkomst als thuis blijven wonen niet meer lukt. Hier zijn verzorging en verpleging altijd in de buurt.

Woonzorgcentrum

Heeft u dagelijks veel, onplanbare zorg nodig? Dan kunt u in het woonzorgcentrum (ook wel: verzorgingshuis) gaan wonen. Wonen, verpleging en verzorging zitten dan in één pakket aan zorg, die wordt betaald via de Wet langdurige zorg. Om hiervoor in aanmerking te komen, kunt u een indicatie aanvragen bij het CIZ.

Woonzorgcentra bieden veel verschillende diensten: verpleging, verzorging, begeleiding, hulp bij het huishouden, thuiszorg, sociale activiteiten, personenalarmering, maaltijdservice, enzovoort. U kunt ook van deze diensten gebruik maken als u buiten het woonzorgcentrum woont.

Het kan ook zijn dat u een appartement huurt in het woonzorgcentrum, maar met een scheiding van wonen en zorg. U betaalt zelf de huur van de woning. De medische zorg wordt geregeld via de huisarts. De zorg wordt vergoed via de zorgverzekeraar en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Verpleeghuis of verpleegafdeling

Als u intensieve verpleegkundige zorg nodig heeft, kunt u opgenomen worden in een verpleeghuis. Er zijn ook woonzorgcentra met een verpleegafdeling. In zo'n zorginstelling is 24 uur per dag verpleegkundige zorg aanwezig. Wonen, verpleging en verzorging zitten dan in één pakket aan zorg, die wordt betaald via de Wet langdurige zorg. Om hiervoor in aanmerking te komen kunt u een indicatie aanvragen bij het CIZ.

Speciale woonvormen

Heeft u een lichamelijke beperking, maar lukt het nog wel om (met wat hulp) zelfstandig te wonen? Dan zijn er misschien andere woonvormen die geschikt zijn voor u. Bijvoorbeeld wonen in een fokuswoning. Daar is alle zorg en hulp beschikbaar die u nodig heeft.

Organisaties

Woonzorgcentrum of verzorgingshuis

Zorggroep Charim - Zonnestaete

 0800-07 11 demeentveenendaal.nlGrote Beer 123902HKVeenendaal

Zorggroep Charim - De Meent

 0800-07 11 demeentveenendaal.nlGrote Beer 103902HKVeenendaal

Zorggroep Charim - d'n Aok

 0800-07 11 dnaok.nlDe Palmen Grift 6533901NSVeenendaal

Verpleeghuis

Zorggroep Charim - Zonnestaete

 0800-07 11 demeentveenendaal.nlGrote Beer 123902HKVeenendaal

Zorggroep Charim - De Meent

 0800-07 11 demeentveenendaal.nlGrote Beer 103902HKVeenendaal

Zorggroep Charim - d'n Aok

 0800-07 11 dnaok.nlDe Palmen Grift 6533901NSVeenendaal

Vergelijk hulpaanbod