Algemene informatie Wmo begeleiding individueel licht Wmo begeleiding individueel midden Wmo dagbesteding en dagopvang midden

Integratie - Participatie - Opvoeding - Counseling - Coaching - Relatie

Wie zijn we? Wat doen we?

Harmonie in Hulp en Zorg is een interculturele geestelijke gezondheidszorg (IGGZ) organisatie, voor ambulante hulpverlening aan asielzoekers, migranten en vluchtelingen in verschillende leeftijdscategorieën om de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en maatschappelijke participatie van deze doelgroepen te bevorderen. 

De begeleiding van Harmonie in Hulp en Zorg richt zich op de ondersteuning van mensen met een kwetsbare positie in de samenleving. Hierbij valt te denken aan mensen met functiebeperkingen, en mensen die vast zitten in sociale isolement. Maar ook gezinnen met veelzijdige complexe zorgvragen, die ontstaan door achterstand in taal en moeilijkheden bij de integratie, in samenhang met psychische problematiek.

De multiculturele begeleiders van Harmonie in Hulp en Zorg zijn professionele deskundigen die verschillende talen spreken zoals: Turks, Dari, Farsi, Koerdisch, Arabisch (Irakees, Syrisch en Marokkaans) en Somalisch.

Wij werken uit de kracht die diversiteit.

  • Wij ondersteunen cliënten in eigen taal en helpen bij het formuleren van hun hulpvragen in de Nederlandse taal. Onze kracht ligt bij het organiseren van integrale cultuur gebonden hulp, afgestemd op de complexe behoefte van onze cliënten.
  • Wij streven er naar om een rol te spelen in de zorg en mee te denken met project- en beleidsmakers bij gemeenten en zorgaanbieders, over het vernieuwen en ontwikkelen van een passend hulpverleningsaanbod voor onze doelgroep.

  • Wij zijn ervaringsdeskundigen die ook onze bijzondere levenservaring gebruiken om mensen zodanige te begeleiden en ondersteunen om (weer) sterk en daadkrachtig op te treden in de Nederlandse samenleving.

Contactinformatie

Hoofd in kantoor Veenendaal 0318-75 69 18 (Kantoor) 06-17 12 38 74 (Werktelefoon)Nieuweweg 363901BE Veenendaal www.harmonieinhulp.nlLaatste controle: maart 2021

Plan route

Openingstijden

In geval van crisissituatie, buiten de werktijden om zijn we bereikbaar via ons mobiele nummer +031(0)617123874

Contactpersonen

Hulpaanbod

Maatschappelijk werk

Professioneel, methodiek en doelgericht Harmonie in Hulp en Zorg is gespecialiseerd in IGGZ en richt zich op de diversiteit in de Nederlandse samenleving. Wij bieden, vanuit onze specialiteit en deskundigheid, hulp en begeleiding aan mensen met diverse culturele achtergronden. Wij spelen ook een...

Advies, informatie & voorlichting

De  specialisten van Harmonie in Hulp bieden informatie en advies, zorg, hulp, begeleiding, coaching en ondersteuning aan individuen, ouderen, kinderen, jeugd en hun ouders van de transculturele afkomst.  We bieden hulp in alle leefgebieden aan in de vormen van:  wonnen, gezonde...

Ambulante hulpverlening

 Wie zijn we Harmonie in Hulp en Zorg staat voor een samenleving waarin elke individu, ongeacht zijn of haar achtergrond, in staat wordt gesteld om zo goed mogelijk te participeren en te functioneren. Harmonie in Hulp is gespecialiseerd in IGGZ begeleiding en richt zich op de...

Jeugd en opvoed ondersteuning

Harmonie in hulp is een zorgaanbieder voor intercultureel maatschappelijk werk. Wij bieden voornamelijk begeleiding, hulp en dienstverlening aan asielzoekers, migranten en vluchtelingen in verschillende...

Gezinsbegeleiding, coaching, bemiddeling bij echtscheiding

 Wij bieden: zorg, hulp, begeleiding, coaching en ondersteuning aan ouders met kinderen van een transculturele afkomst. Ondersteuning, begeleiding met betrekking tot organiseren van een gestructureerd gezinssysteem en betrekken van eigen netwerk van de cliënt. Opvoedingsondersteuning aan...

Hulp bij dagelijks leven

Onze werkwijze kenmerkt zich door persoonlijke betrokkenheid, helderheid en betrouwbaarheid. Onze dienstverlening is altijd op maat. De persoonlijke wensen en behoeften van onze cliënten zijn voor ons bepalend voor de gepaste zorg die wij aan onze clienten met diverse culturele achtergrond...

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Maatschappelijk werk Pedagogische hulpverlening
Vergelijk hulpaanbod