Algemene informatie

Veens richt zich op het bevorderen van de sociale samenhang en het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners van Veenendaal. We motiveren mensen om te participeren, bieden ontwikkelingskansen, informeren en begeleiden, ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers en maken ontmoetingen tussen mensen en organisaties mogelijk. Iedereen kan bij Veens terecht met vragen, zorgen of ideeën. Veens heeft als motto ‘Vinden, verbinden, versterken’ en gaat ervan uit dat elke inwoner hulp kan vragen en hulp kan bieden. 

 Waar staat Veens voor?

 • Het stimuleren van participatie: het bieden van ondersteuning zodat iedereen mee kan doen
 • Uitgaan van eigen kracht van mensen en hun sociale netwerk
 • Toegankelijkheid: wijkcoaches zijn dichtbij, in de wijk.
 • Professionaliteit van zowel betaalde krachten als vrijwilligers
 • Samenwerking met uiteenlopende organisaties
 • Zelfredzaamheid en samenredzaamheid
 • Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers

 Waarvoor kunt u bij Veens terecht?

 • Deelnemen aan activiteiten in de buurt
 • Zelf een activiteit organiseren
 • Ondersteuning bij de zorg voor een ander (mantelzorgwaardering en -ondersteuning)
 • Huur van een ruimte/accommodatie
 • Vrijwilligerswerk (vacatures en scholing)
 • Hulp van een vrijwilliger
 • Lotgenotencontact
 • Informatie en advies over bijvoorbeeld voorzieningen en bij financiële problemen
 • Begeleiding bij rouw, zorgen om echtscheiding, eenzaamheid, etc.
 • 55+ bus
 • Begeleiding bij problemen zoals rouw, echtscheiding, eenzaamheid en huiselijk geweld
 • En nog veel meer

Contactinformatie

Gemeentehuis 0318-54 41 31Raadhuisplein 13901GA Veenendaal www.veens-welzijn.nlLaatste controle: augustus 2020

Plan route

Toegankelijk

Gehandicaptenparkeerplaats(en)
Toegankelijk: Rolstoeltoegankelijk
Rolstoeldoorgankelijk
Lift of traplift aanwezig
Aangepast sanitair, aangepast toilet

Openingstijden

Hulpaanbod

Buurtbemiddeling

Het doel van Buurtbemiddeling is het contact herstellen met de buren. U hoeft geen vrienden te worden, maar u wilt wel prettig wonen met uw buren. Buurtbemiddeling kan daarbij helpen. What do you want to do ?New mail Copy

Centrale voordeur

Heeft u een vragen, zorgen of ideeën? Dan kunt u contact opnemen met de Centrale Voordeur of bij de Voordeur bij u in de wijk. Getrainde vrijwilligers of wijkcoaches staan u graag te woord. 1. Centrale Voordeur  T (0318) 544 131    maandag tot en met vrijdag van...

Coronahulp

Veens Vrijwilligers biedt HULP BIJ BOODSCHAPPEN & TELEFONISCH BELMAATJE In deze moeilijke tijd biedt Veens Vrijwilligers voor kwetsbare inwoners van Veenendaal:  betrouwbare hulp bij het doen van boodschappen of een luisterend oor aan de telefoon. Kent u iemand voor wie deze hulp...

Cursus Opkomen voor Jezelf

Voor mensen met een licht verstandelijke beperking die willen leren beter voor zichzelf op te komen. Voor mensen met een licht verstandelijke beperking of moeilijk lerende achtergrond. De cursus is bedoeld voor bewoners uit Veenendaal, Rhenen, Renswoude , Scherpenzeel en Woudenberg  die...

Cursus van Dromen naar Doen

Voor mensen die een droom of wens hebben en daar daadwerkelijk mee aan de slag willen. 2020, 09.30-11.30 uur, buurthuis 't Turfke, Zonnebloemstraat 1 Veenendaal - gratis Heb jij een droom of een wens? Wil je een buurtapp ontwikkelen, een bedrijfje starten, een andere baan maar weet je niet...

Cursus Van Onmacht naar Kracht

Voor mensen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld. Heeft u te maken (gehad) met grensoverschrijdend gedrag of geweld in uw relatie? In de cursus Van Onmacht Naar Kracht leert u om uw grenzen aan te geven in relaties, valkuilen te herkennen, ervaringen te verwerken en uw eigen kracht...

Cursus Verder na echtscheiding

Voor mensen die in scheiding liggen of al gescheiden zijn. In deze groep vind je steun en herkenning bij (echt)scheiding en leer je met de nieuwe situatie omgaan. We werken aan deze thema's door middel van informatieoverdracht, het uitwisselen van ervaringen, oefeningen en het nabootsen van...

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Sinds 2015 is in de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) geregeld dat iedere burger die in gesprek gaat met de gemeente, zich mag laten bijstaan door een professioneel opgeleide, onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze cliëntondersteuner behartigt de belangen van de burger en gaat naast hem...

Steunpunt Mantelzorg van Veens

Ook al vindt u het vanzelfsprekend dat u voor uw naaste zorgt, weet dat u ondersteuning kunt krijgen. Bij Veens zijn getrainde wijkcoaches en vrijwilligers  waar u een beroep op kunt doen voor informatie, advies of kortdurende begeleiding. Samen met de wijkcoach of getrainde vrijwilliger...

Training Samen voortburgeren in Veenendaal

De training is voor mensen met een migratieachtergrond. Ook is deze training toegankelijk voor laaggeletterden. Het deelnemen aan de training levert nieuwe contacten, vaardigheden, inzicht en zelfvertrouwen op.Soms weet men de weg niet naar de juiste instanties te vinden. Veenendaal heeft veel te...

Activiteiten

Cursus Samen Sterk

Voor mensen die oplossingen willen vinden voor problemen waar zij mee worstelen. De groep Samen Sterk helpt u bij het vinden van oplossingen in uw dagelijks leven. In vier bijeenkomsten werken we samen aan de volgende thema's: het verhelderen van uw vraag; wat is er nodig het onderzoeken van...

Cursus Minimaregelingen

Woon je in Veenendaal? En heb je een laag inkomen?Dan kun je een minimaregeling aanvragen.Er zijn verschillende minimaregelingen  Met minimaregelingen kan jij of je kind(eren) bijvoorbeeld:•    sporten•    museum bezoeken•    kleding kopen•  ...

Vrijwilligerswerk Veenendaal

Er zijn diverse redenen waarom mensen vrijwilligerswerk doen: als leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding, je kunt jezelf ontwikkelen, je leert nieuwe mensen kennen, als opstapje naar betaald werk of als tegenprestatie. Het werk dat Veens doet in Veenendaal, kan alleen met de inzet van honderden...

Cursus Assertiviteit

Voor mensen die willen leren beter voor zichzelf op te komen In deze groep oefen je, aan de hand van je eigen ervaringen, met ander gedrag. Je persoonlijk leerdoel vormt de leidraad in deze training. Er wordt gewerkt door middel van oefeningen, informatieoverdracht, uitwisselingen van...

Inloopgroep Rouw en Verlies

Voor mensen die een verlies geleden hebben. Heb jij een verlies geleden? Is je partner overleden, een kind, je vader of moeder? Of misschien een andere dierbare waardoor je diep bent geraakt? Omgaan met dit verlies is iets heel persoonlijks. Ieder rouwproces is anders. Maar erover praten met...

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:
Vergelijk hulpaanbod