Hulpaanbod van: Humanitas DMH

Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben het vaak moeilijk om hun plek in de steeds complexer wordende maatschappij te vinden. Het niet mee kunnen komen op school of werk, de vatbaarheid voor manipulatie en het onbegrip van de beperking maken hen kwetsbare burgers. Het is een groep die vaak tussen wal en schip valt en voor relatief veel problemen zorgt voor zowel zichzelf, de directe omgeving als voor de gemeenschap. Vanuit haar humanistische kernwaarden vindt Humanitas DMH het belangrijk dat ook deze groep wordt geholpen en, hoe moeilijk de startsituatie ook is, zijn plek in de samenleving vindt.

Contactpersoon

Meer informatie

Zorgzwaarte
  • lichte ondersteuning
  • matige ondersteuning
Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Wijkteam of CJG
  • Jeugdwet
  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
  • Anders, namelijk
Aanmelding en vervolgprocedure

Wil je je aanmelden of meer informatie? Neem dan contact op met het Centraal Cliëntservice Bureau. CCB@humanitas-dmh.nl of 030 600 51 70

Door wie?

(Gespecialiseerde) begeleiders

Inhoud begeleiding

Begeleiding 

Kosten

Humanitas DMH neemt altijd de mens met zijn hulpvraag als vertrekpunt. Afhankelijk van het financieringskader kan Humanitas DMH zorg bieden vanuit de Wmo, de Wlz, Forensische Zorg, Jeugdzorg, eventueel ondersteund met middelen uit het participatiebudget.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Ambulante woonbegeleiding
Vergelijk hulpaanbod