Gezinsbegeleiding, coaching, bemiddeling bij echtscheiding

Hulpaanbod van: Harmonie

 Wij bieden: zorg, hulp, begeleiding, coaching en ondersteuning aan ouders met kinderen van een transculturele afkomst.

 • Ondersteuning, begeleiding met betrekking tot organiseren van een gestructureerd gezinssysteem en betrekken van eigen netwerk van de cliënt.
 • Opvoedingsondersteuning aan ouders, communicatieondersteuning tussen kind en ouders
 • Adviseren ouders en opvoeders t.b.v. verbeteren van hun opvoedingsvaardigheden
 • Bemiddelen bij echtscheiding en crisis in het familiesysteem
 • Inschakelen van persoonlijke verzorging, verpleging en huishoudelijke hulp aan zorgbehoeftigen

Contactinformatie

Hoofd in kantoor Ede 0318-75 69 18Galvanistraat 16716AE Ede harmonieinhulp.nl

Plan route

Contactpersonen

Meer informatie

Registraties en keurmerken
 • SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)
Door wie?

Harmonie in Hulp is gespecialiseerd in IGGZ begeleiding en richt zich op de diversiteit in de Nederlandse samenleving. Wij bieden, vanuit onze specialiteit en deskundigheid, hulp en begeleiding aan mensen met diverse culturele achtergronden. Wij spelen ook een belangrijke rol in hulp en ondersteuning aan vluchtelingen en immigranten. Het multiculturele managementteam en de begeleiders van Harmonie in Hulp en Zorg zijn vluchtelingen met een wij-cultuur die in de Nederlandse ik-cultuur zijn opgeleid. Zij zullen hun kennis, deskundigheid, professionaliteit maar zeker ook hun bijzondere levenservaring en levensgeschiedenis als kracht gebruiken om mensen in hun hulpvraag bij te staan.

Zorgzwaarte
 • lichte ondersteuning
 • matige ondersteuning
 • zware of complexe ondersteuning
Beoogd eindresultaat

 Wij zijn een maatschappij verantwoorde onderneming van zorgprofessionals, gespecialiseerd in het geven van begeleiding en ondersteuning aan gezinnen met veelzijdige complexe zorgvragen ontstaan door achterstand in taal en moeilijkheden bij de integratie, in samenhang met psychische problematiek.

Wij richten ons op de diversiteit in de Nederlandse samenleving. Vanuit deze specialiteit en deskundigheid bieden wij hulp en ondersteuning aan individu en het gezinssysteem met andere culturele achtergronden, zoals vluchtelingen en immigranten.

Wij helpen gezinnen uit de wij-cultuur om in een multiculturele samenleving volwaardig te functioneren en te participeren. Wij helpen ouders om een juiste rol in te nemen binnen het gezin. Wij verbeteren de communicatie tussen kinderen, ouders en andere gezinsleden. Harmonie in hulp geeft ouders weer de leiding terug binnen hun gezin. Kinderen uit de wij-cultuur helpen wij om niet belemmerd te worden in hun ontwikkelingsproces door hun eigen culturele achtergrond en omgeving.

Duur

De duur wordt bepaald door de gemeenten.

U kunt ons bereiken op

Galvanistraat 1, 6716 AE Ede

T: +31 (0) 318-756918
F: +31 (0) 318-756919
M: +31 (0) 610942677
E: info@harmonieinhulp.nl


mv. F. Osivand
Maatschappelijk werk

mv. V.M. Naser

Bezoekadres
Galvanistraat 16716AE Ede0318-75 69 18Hoofd in kantoor Ede

De afspraken zijn bij de cliënt thuis of op het kantoor.

Op welke dagen en tijden?

Telefonisch van : Maandag t/m donderdag van 9:00 t/m 17:00 uur 

Buiten kantooruren laat uw naam en telefoonnummer achter. Wij nemen z.s.m. contact met u op.

Via Email: info@harmonieinhulp.nl

Zelf melders kunnen telefonisch, via E-mail, of faceboek met ons contact opnemen. 

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Huisarts, jeugdarts of specialist
 • Jeugdwet
 • Wijkteam of CJG
 • Wmo
 • Wet Langdurige zorg (Wlz)
 • Zorgverzekeraar
 • Zorgverzekeraar (wijkverpleging)
 • Zelfmelders
Aanmelding en vervolgprocedure

Aanmelding

 

De cliënten kunnen op verschillende manier aangemeld worden bij Harmonie in Hulp en Zorg. Voor het starten van de begeleiding hebben wij altijd een indicatie van het sociaal wijkteam nodig.

 • Via het contactformulier op deze website
 • Via de e-mail: info@Harmonieinhulp.nl
 • Telefonisch: Cliënten kunnen zich telefonisch of via e-mail of facebook van Harmonie in Hulp aanmelden. Wij nemen contact op met het sociale wijkteam voor een indicatie. Als dit wordt goedgekeurd kunnen wij starten met de begeleiding.
 • Hulpverleners van wijkteams (zoals ouder- en kindteams) in onze locaties kunnen ook cliënten rechtstreeks verwijzen naar Harmonie in hulp en zorg. Ook Bureau Jeugdzorg en (huis)artsen kunnen u doorverwijzen.

 

Kinderen tot 12 jaar kunnen door hun ouders worden aangemeld, tieners vanaf 12 mogen zich zelf aanmelden of via de ouders aangemeld worden. U kunt u een boodschap inspreken.

Intake en werkwijze:

Op het moment dat wij toestemming van het sociaal wijkteam hebben, bellen wij de cliënt uiterlijk binnen 2 weken terug voor een afspraak.

Wij vinden het belangrijk dat cliënt de hulp krijgt die bij haar/hem aansluit. Na de aanmelding maakt de begeleider afspraken met cliënt. Bij sommige mensen komen wij dagelijks langs en bij sommige mensen 1 keer week. Dit spreken we samen met jou en het sociaal wijkteam af.

 • Het gesprek vindt meestal thuis bij de cliënt plaatst. Bij het gesprek kan een medewerker van sociaal wijkteam aanwezig zijn. In dit gesprek krijgt cliënt uitleg over de mogelijkheden en werkwijze van ambulante hulpverlening Harmonie in Hulp. Daarnaast verzamelen wij in dit gesprek gegevens van jou en kijken we samen met de cliënt op welke gebieden hij/zij hulp nodig heeft. Den
 • Algemene gegevens
 • Wat is de hulpvraag? Waar zou jij graag hulp bij willen ontvangen?
 • WLZ indicatie of WMO beschikking (als deze aanwezig is)
 • Eventueel verslaglegging van eerdere hulpverlening
 • Diagnostische gegevens


 
Cliënten kunnen ons bereiken op:

Galvanistraat 1, 6716 AE Ede

T: +31 (0) 318-756918
F: +31 (0) 318-756919
M: +31 (0) 610942677
E: info@harmonieinhulp.nl


mv. F. Osivand
Maatschappelijk werk

mv. V.M. Naser
Manager

 

Kosten

volgens de reguliere door de gemeente vastgelegde tarieven.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
 • Ja, prijsindicatie: In overleg met verwijzers Volgens prijsindicatie die gemeenten hebben vastgesteld.
Eigen bijdrage

Volgens de reguliere regeling. In sommige gevallen betaalt de cliënt een kleine eigen bijdrage.

Bijzonderheden

Samenwerkende partners

Wij werken samen met verschillende disciplines, afgestemd aan de behoefte van jeugd en gezin voorbeeld van deze samenwerkende partner zijn: Gezondheidsinstellingen: huisarts, Jeugdarts, ziekenhuizen

 

 • Geestelijke gezondheid, ergotherapeuten, jeugd/ en kinderpsycholoog, psychiaters, Sociaalverpleegkundigen enz.
 • Gemeentelijke instellingen: sociale teams, wijkteams, uitkeringsinstanties, enz.
 • Veilig Thuis, politie, kinderbescherming, voogdijinstellingen
 • Onderwijsinstellingen, training bureaus voor Jeugd
 • Jeugdzorg instellingen GGD, trainen voor jeugd, kind en jeu therapeuten
 • Overige instellingen: Sport en vrijetijd instellingen,
 • Juridische hulpverleners: advocaten, bewindsvoerders, budgetcoaches etc.

Doelgroepen

Mannen, Adoptiekinderen en - ouders, Alleenstaande ouders, Alleenstaanden, Allochtonen, Anderstaligen, aanspreekbaar in NL, Anderstaligen, niet aanspreekbaar in NL, Gezinnen, Laaggeletterden, Mantelzorgers, Mensen met huisdieren, Mensen met sociale problemen, Ouders van kinderen met een beperking, Ouders/opvoeders, Pleegkinderen, Pleegouders, Professional, Slachtoffers huiselijk geweld, Slachtoffers van een misdrijf/verkeersongeluk, Slachtoffers van mensenhandel en loverboys, Slachtoffers van seksueel geweld, Tienermoeders - en vaders, Vluchtelingen/asielzoekers, Voor familieleden/omgeving, Vrijwilligers, Schoolverlaters, Vrijwilligers, Jongeren met een angststoornis, Jongeren met een chronische ziekte, Jongeren met een eetstoornis, Jongeren met een leerstoornis, Jongeren met een lichamelijke beperking, Jongeren met een ontwikkelingsstoornis, Jongeren met een persoonlijkheidsstoornis, Jongeren met een stemmingsstoornis, Jongeren met gedragsproblemen, Jongeren met hoogbegaafdheid, Jongeren met leerproblemen, Jongeren met problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat, Jongeren met psychiatrische problemen, Kinderen met een chronische ziekte, Kinderen met een lichamelijke beperking, Kinderen met een ontwikkelingsstoornis, Kinderen met een persoonlijkheidsstoornis, Kinderen met een stemmingsstoornis, Kinderen met gedragsproblemen, Kinderen met leerproblemen, Kinderen met problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat, Kinderen met psychiatrische problemen, Kinderen met psychische problemen, Volwassenen met een angststoornis, Volwassenen met een chronische ziekte, Volwassenen met een eetstoornis, Volwassenen met een lichamelijke beperking, Volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, Volwassenen met een persoonlijkheidsstoornis, Volwassenen met een stemmingsstoornis, Volwassenen met een verstandelijke beperking, Volwassenen met gedragsproblemen, Volwassenen met hoogbegaafdheid, Volwassenen met problemen aan het houdings-en bewegingsapparaat, Volwassenen met psychiatrische problemen, Volwassenen met psychische problemen, Jongeren, pubers en tieners, Kinderen, Peuters, Senioren, Volwassenen

Doelgroep-toelichting

Harmonie in Hulp en Zorg levert maatschappelijk ambulante hulpverlening in breedste zin, aan gezinnen, jeugdigen en ouderen. 

Harmonie in Hulp is gespecialiseerd in IGGZ begeleiding en richt zich op de diversiteit in de Nederlandse samenleving. Wij bieden, vanuit onze specialiteit en deskundigheid, hulp en begeleiding aan mensen met diverse culturele achtergronden. Wij spelen ook een belangrijke rol in hulp en ondersteuning aan vluchtelingen en immigranten. Het multiculturele managementteam en de begeleiders van Harmonie in Hulp en Zorg zijn vluchtelingen met een wij-cultuur die in de Nederlandse ik-cultuur zijn opgeleid. Zij zullen hun kennis, deskundigheid, professionaliteit maar zeker ook hun bijzondere levenservaring en levensgeschiedenis als kracht gebruiken om mensen in hun hulpvraag bij te staan.

 

 • Wij betrekken de ouders en hun eigen netwerk bij onze begeleiding en bieden ondersteuning aan de ouders en kinderen
 • Wij bieden zorg, hulp, begeleiding, coaching en ondersteuning aan ouders met kinderen van een transculturele afkomst
 • Wij willen met onze begeleiding het evenwicht in het gezin/huishouden helpen te herstellen
 • Ondersteuning met betrekking tot het structureren van het gezinssysteem
 • Opvoedingsondersteuning aan ouders, communicatieondersteuning tussen kind en ouders
 • bemiddelen bij echtscheiding en crisis
 • Adviseren ouders, opvoeders t.b.v. verbeteren van hun opvoedingsvaardigheden

De multiculturele begeleiders van Harmonie in Hulp en Zorg zijn professionele deskundigen die verschillende talen spreken zoals: Turks, Dari, Farsi, Koerdisch, Arabisch (Irakees, Syrisch en Marokkaans) en Somalisch.

Wij hebben WMO en Jeugdhulp contracten met verschillende gemeenten zoals: regio Foodvalley, centraal Gelderland, regio Amersfoort en regio Utrecht West en Oost.

Doelgroep Jeugd 

 Onze professionele Jeugd hulpverleners bieden begeleiding, ondersteuning en integrale hulp aan:

 • Jongeren met psychosociale, ontwikkelings-en gedragsproblemen binnen multi-probleemgezinnen
 • Ouders die problemen ervaren met de opvoeding, waardoor er problematische relaties tussen ouders en kinderen ontstaan of bestaan
 • Jongeren met ouders met een ziekte of beperking
 • Het doel van ambulante crisishulp is het oplossen van acute problemen
 • Jongeren en gezin die in een crisissituatie terecht zijn gekomen

 Wij bieden begeleiding en ondersteuning aan zowel kinderen als ouders met kinderen in de leeftijdscategorieën 0-4 jaar, 4-12 jaar en 12-23 jaar. 

 • We bieden hulp in alle leefgebieden aan in de vormen van:
 • Voorlichting, informatie en advies
 • Materiële en immateriële hulp
 • Opvoeding -en gezinssysteem ondersteuning
 • Jeugd hulp
 • Kort- En Langdurige Hulpverlening

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Gezinscoaching
Vergelijk hulpaanbod