Hulpaanbod van: Abrona

Iedereen heeft talenten; dat is waar we voor staan!

De begeleiding van Abrona is voor een brede groep inzetbaar. Onze expertise  ligt bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking of het vermoeden hiervan, in combinatie met psychosociale, verslavingzorg en/of lichte psychiatrische problematiek. Wij zijn goed in het ondersteunen van mensen, bij wie de oplossing niet voor de hand ligt. We bijten ons vast In complexe casuïstiek en durven "los te laten of anders vast te houden" als dat kan. Daar kunt bij ons van op aan en dat is waar we voor staan! Abrona levert ondersteuning in de hele provincie Utrecht en een aantal gemeenten grenzend aan de provincie. 

Bij Abrona kun je terecht voor begeleiding in je thuissituatie; van 0 tot 24uurszorg, dagbesteding, toeleiden naar (vrijwilligers)werk/ WLZ, casemanagement, maar ook diverse (medische- paramedische behandeling en diagnostiekmogelijkheden.

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Wmo
 • Wet Langdurige zorg (Wlz)
 • Zorgverzekeraar
Verblijfsduur

Wisselend

Aanmelding en vervolgprocedure

Wmo 
https://www.youtube.com/watch?v=XtiPqucBYG8
https://www.abrona.nl/nl/clienten/zelfstandig-wonen-met-ondersteuning/van-aanvraag-tot-hulp

 1. De gemeente waar je woont meldt jou aan bij Abrona. Je hebt bij de gemeente aangegeven dat je ondersteuning thuis nodig hebt, omdat je hulp nodig hebt bij zaken in je dagelijks leven.
 2. De begeleiding neemt contact met jou op om kennis te maken. Begeleiding en jij hebben een kennismakingsafspraak.
 3. Jij en je begeleider maken afspraken over de ondersteuning. Bijvoorbeeld waar, wanneer en hoe vaak je ondersteuning nodig hebt.
 4. Samen met je begeleider bespreek je bij welke zaken jij ondersteuning wenst te ontvangen. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van je administratie, het inplannen van je dagen en/of het zoeken van vrije tijdsbesteding of werk.

Wlz

 1. Abrona bekijkt elke aanvraag zorgvuldig. Zo gaat het proces in z’n werk:
 2. Elke aanmelding wordt door een zorgadviseur beoordeeld. Hij of zij neemt zelf contact met je op. De vervolgstappen hangen af van de (ondersteunings)vraag. Mogelijke vervolgstappen:
 3. De zorgadviseur kijkt samen met een gedragsdeskundige en een persoonlijk begeleider of ondersteuner of Abrona de juiste mogelijkheden heeft voor de woon- of begeleidingsvraag.

Zien we vanuit het dossier echt geen mogelijkheden? Bijvoorbeeld wanneer de grondslag, het zorgprofiel of de doelgroep niet passen? Dan laten we dat direct weten.

Doelgroep-toelichting

De doelgroep die Abrona begeleidt m.b.t. beschermd wonen is:

 • Inwoners met een (licht) verstandelijke beperking 18+, waarbij na passende training gericht op zelfstandigheid, zowel op praktisch gebied als sociaal functioneren, sprake kan zij van doorstroom naar (beschermd) thuis / ambulante thuisbegeleiding
 • Een doelgroep zonder officiële status verstandelijke beperking dat wil zeggen niet gediagnostiseerd of geen WLZ indicatie, maar die gebaat zijn bij de VG aanpak met ggz problematiek. Deze mensen hebben vaak te lang eigen onmacht gemaskeerd en zijn pas later (na hun 18e levensjaar) in beeld gekomen doordat ze uiteindelijk vastliepen in schulden en onmacht
 • Inwoners met een verstandelijke beperking die blijvend ondersteuning nodig hebben vanuit de Wet Langdurige zorg.
Aantal 1&2 pers. appartementen

Diverse

Gezamenlijke/Individuele Huishouding?
 • Zowel gezamenlijke als individuele huishouding is mogelijk
Door wie?

Medewerkers Abrona

Inhoud begeleiding

stel: de inwoner met een begeleidingsvraag (cliënt) woont bij Abrona en/ of zelfstandig. Maar heeft een steuntje in de rug nodig. Abrona kan daarbij helpen met persoonlijke ondersteuning. Omdat geen mens hetzelfde is, is ook de ondersteuning voor iedereen anders. De inwoner bepaalt zelf waar ondersteuning bij nodig is. Dit kan gaan om te  begeleiden bij de volgende dingen: dagindeling, regelen van het huishouden, persoonlijke verzorging, gezondheid / welzijn, administratie, financiën, zoeken naar een baan, vrije tijd, sport en vrijwilligerswerk, sociaal netwerk, psychosociaal; een luisterend oor.

Naam locatie

Diverse locaties

Abrona heeft woonlocaties in de hele provincie Utrecht. In bijvoorbeeld Amersfoort, Benschop, Driebergen, Huis ter Heide, Loosdrecht, Veenendaal, Woerden en Utrecht. 
De woonplekken variëren in grootte en soort. Middenin de stad, aan de rand van een dorp, of in het buitengebied met de weilanden en bossen om je heen. We zoeken naar een woonplek die zo goed mogelijk past bij wat iemand nodig heeft, en wil. Soms kan iemand snel terecht bij een woonplek, soms is er een wachtlijst

Afstand tot openbaar vervoer
 • 250 tot 500 meter
Overige kosten

Voor Wmo begeleiding en WLZ ondersteuning wordt een eigen bijdrage via het CAK geïnd.

Bijzonderheden

Voor beschermd wonen heeft Abrona over de hele provincie Utrecht woonvoorzieningen met een divers aanbod. zie hiervoor www.abrona.nl 

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Begeleid wonen
Vergelijk hulpaanbod