Beschermd wonen/Wet langdurige zorg

Hulpaanbod van: AbronaContract met de gemeente

Iedereen heeft talenten; dat is waar we voor staan!!!!

De begeleiding van Abrona is voor een brede groep inzetbaar. Onze expertise  ligt bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking of het vermoeden hiervan, in combinatie met psychosociale, verslavingzorg en/of lichte psychiatrische problematiek. Wij zijn goed in het ondersteunen van mensen, bij wie de oplossing niet voor de hand ligt.We bijten ons vast In complexe casuïstiek en durven "los te laten of anders vast te houden" als dat kan.Daar kunt bij ons van op aan en dat is ...Waar we voor staan!Abrona levert ondersteuning in de hele provincie Utrecht en een aantal gemeenten grenzend aan de provincie. 

 Bij Abrona kun je terecht voor begeleiding in je thuissituatie; van 0 tot 24uurszorg, dagbesteding, toeleiden naar (vrijwilligers)werk/ WLZ, casemanagement, maar ook diverse (medische- paramedische behandeling en diagnostiekmogelijkheden.Contactinformatie

woonvoorziening van Abrona 088-20 19 922Laan der Techniek 2-1003903AT Veenendaal abrona.nl

Plan route

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
  • Zorgverzekeraar
Aanmelding en vervolgprocedure

Wmo;https://www.youtube.com/watch?v=XtiPqucBYG8

https://www.abrona.nl/nl/clienten/zelfstandig-wonen-met-ondersteuning/van-aanvraag-tot-hulp

  1. De gemeente waar je woont meldt jou aan bij Abrona Je hebt bij de gemeente aangegeven dat je ondersteuning thuis nodig hebt, omdat je hulp nodighebt bij zaken in je dagelijks leven.
  2. De begeleiding neemt contact met jou op om kennis te maken Begeleiding en jij hebben een kennismakingsafspraak.
  3. Jij en je begeleider maken afspraken over de ondersteuning. Bijvoorbeeld waar, wanneer en hoe vaak je ondersteuning nodig hebt.
  4. Samen met je begeleider bespreek je bij welke zaken jij ondersteuning wenst te ontvangen. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van je administratie, het inplannen van je dagen en/of het zoeken van vrije tijdsbesteding of werk.

Wlz

  1. Abrona bekijkt elke aanvraag zorgvuldig. Zo gaat het proces in z’n werk:
  2. Elke aanmelding wordt door een zorgadviseur beoordeeld. Hij of zij neemt zelf contact met je op. De vervolgstappen hangen af van de (ondersteunings)vraag. Mogelijke vervolgstappen:
  3. De zorgadviseur kijkt samen met een gedragsdeskundige en een persoonlijk begeleider of ondersteuner of Abrona de juiste mogelijkheden heeft voor de woon- of begeleidingsvraag.

Zien we vanuit het dossier echt geen mogelijkheden? Bijvoorbeeld wanneer de grondslag, het zorgprofiel of de doelgroep niet passen? Dan laten we dat direct weten

Doelgroep-toelichting

De doelgroep die Abrona begeleidt is zeer divers en bestaat uit:

- zie voor alle doelgroepen www.Abrona.nl (WLZ) m.b.t. beschermd wonen: zie hieronder

- inwoners met een (licht) verstandelijke beperking 18+, waarbij na passende training gericht op zelfstandigheid, zowel op praktisch gebied als sociaal functioneren, sprake kan zij van doorstroom naar (beschermd) thuis / ambulante thuisbegeleiding

- Een doelgroep zonder officiële status verstandelijke beperking dat wil zeggen niet gediagnostiseerd of geen WLZ indicatie, maar die gebaat zijn bij de VG aanpak met ggz problematiek. Deze mensen hebben vaak te lang eigen onmacht gemaskeerd en zijn pas later (na hun 18e levensjaar) in beeld gekomen doordat ze uiteindelijk vastliepen in schulden en onmacht

- inwoners met een verstandelijke beperking die blijvend ondersteuning nodig hebben vanuit de Wet Langdurige zorg.

Door wie?

www.abrona.nl

Inhoud begeleiding

stel: de inwoner met een begeleidingsvraag (cliënt) woont bij Abrona en/ of zelfstandig. Maar heeft een steuntje in de rug nodig. Abrona kan daarbij helpen met persoonlijke ondersteuning. Omdat geen mens hetzelfde is, is ook de ondersteuning voor iedereen anders. de inwoner bepaalt zelf waar ondersteuning bij nodig is .  dit kan gaan om te  begeleiden bij de volgende dingen: Dagindeling, Regelen van het huishouden, Persoonlijke verzorging, Gezondheid / welzijn ,Administratie Financiën, Zoeken naar een baan, Vrije tijd, sport en vrijwilligerswerk, sociaal netwerk, Psychosociaal; een luisterend oor.

Bezoekadres
Laan der Techniek 2-1003903AT Veenendaal088-20 19 922woonvoorziening van Abrona
Overige kosten

voor Wmo begeleiding en WLZ ondersteuning wordt een eigen bijdrage via het CAK geind

Bijzonderheden

Voor beschermd wonen heeft Abrona over de hele provincie  Utrecht woonvoorzieningen met een divers aanbod. zie hiervoor www.abrona.nl 

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Begeleid wonen
Vergelijk hulpaanbod