Hulpaanbod van: KENJETAAL

Bijles en/of pre-teaching.

Meer informatie

Soort hulp
  • online hulp
  • bijlessen
Werkwijze

De werkwijze gaat als volgt: Na een telefonische of via mail gestelde hulpvraag van de ouders/verzorgers volgt een intakegesprek, vervolgens wordt een bepaald aantal online begeleidingsmomenten afgesproken. Voor het intakegesprek en de afspraak voor het aantal begeleidingslessen dient een schriftelijke verklaring te worden ondertekent door ouders/verzorgers en Remedial teacher.

Begeleiden kan d.m.v het delen van het scherm n/of online lessen of met behulp van concreet lesmateriaal. De begeleiding kan in overleg met ouders/verzorgers en Remedial Teacher zowel verlengd, onderbroken of gestopt worden. Soms kan het wenselijk zijn dat de Remedial Teacher contact heeft met de betreffende leerkracht of docent van de leerling om zo gericht mogelijk te kunnen begeleiden. Hiervoor wordt door de Remedial Teacher  schriftelijke toestemming gevraagd aan de ouders/verzorgers.

Door wie?

Riëtte van Wijngaarden, Remedial Teacher.

Doelgroepen

Jongeren, pubers en tieners, Kinderen

Doelgroep-toelichting

Leerlingen in het basisonderwijs of in de brugklas van het voortgezet onderwijs, die vanwege de thuisonderwijssituatie nog niet op het verwachte niveau presteren.

NT2 Leerlingen die 6 jaar of korter in Nederland wonen.

Kosten

Tijdelijk: €7,50 per les van 45 minuten, waarvan 10 minuten administratie, voorbereiding en verwerking. Dit bedrag dient voorafgaande aan de les te worden betaald of volgens afspraak.

Het intakegesprek is gratis.

Kortingsmogelijkheden

In overleg.

Bijzonderheden

Deze aanbieding geldt tot 1 oktober 2020.

Vergelijk hulpaanbod