Verzekering en vergoedingen bij vrijwilligerswerk

Vrijwilligers mogen een vergoeding krijgen voor hun werk. Tot een bepaald bedrag is deze vergoeding belastingvrij. Een vrijwilligersverzekering is een verzekering die de gemeente afsluit voor vrijwilligers die in de gemeente wonen.

Vrijwilligersvergoeding

Als vrijwilliger mag u een kleine vrijwilligersvergoeding ontvangen voor uw werk. Bijvoorbeeld voor de reiskosten die u maakt. Maar het mag ook een vergoeding zijn voor uw inzet. Er gelden wel maximumbedragen: komt u boven dit bedrag uit, dat moet u er belasting over betalen. Op de website van de Belastingdienst kunt u meer lezen over vrijwilligersvergoedingen.

Heeft u een bijstandsuitkering en bent u jonger dan 27 jaar, dan kan het zijn dat er voor u andere regels gelden voor de onkostenvergoeding. Heeft u een uitkering, dan is het altijd verstandig om bij de uitkeringsinstantie te informeren welke regels precies voor u gelden voor de vrijwilligersvergoeding.

Vrijwilligersverzekering

De Gemeente Veenendaal heeft een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten voor de vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de gemeente. Iedere vrijwilliger in Veenendaal is dus verzekerd. Vrijwilligers hoeven zich niet aan te melden voor een verzekering. Organisaties ontvangen ook geen polis. Er wordt bij schade pas gekeken of u vrijwilligerswerk deed op het moment dat de schade ontstond.

De vrijwilligersverzekering is een overkoepelende vangnetverzekering. Het is geen vervanging voor uw persoonlijke WA- en ongevallenverzekering. Zeg deze dus niet op! De vrijwilligersverzekering geldt alleen in specifieke gevallen met betrekking tot het werk als vrijwilliger, mantelzorger, daar waar de eigen verzekering tekortschiet.

Mantelzorgers zijn alleen voor ongevallen en schade aan persoonlijke eigendommen verzekerd.

Voor meer informatie over de verzekering en het claimen van schade kunt u terecht bij Veens.

Vergelijk hulpaanbod