Kunt u niet meer thuis wonen en heeft u acuut onderdak nodig? Dan kunt u terecht in de crisisopvang.

Crisisopvang

De crisisopvang biedt tijdelijk onderdak en begeleiding voor mensen die door psychische of sociale problemen niet meer thuis kunnen wonen. En die snel een plek nodig hebben. Bijvoorbeeld bij:

  • een psychische crisis
  • relatieproblemen
  • mishandeling
  • rouw
  • geldproblemen

Iemand kan dan tot enkele maanden terecht in een crisisopvangcentrum.

Crisisdienst

De crisisdienst is bedoeld voor mensen die door psychische problemen direct hulp nodig hebben. Bel bij een psychische crisis de huisarts: deze kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

Spoedeisende jeugdhulp

Is er met spoed hulp nodig voor een kind of voor een gezin, neem dan contact op met de crisisdienst voor spoedeisende jeugdhulp in de gemeente.

De crisisdienst zorgt ervoor dat er jeugdhulp wordt ingezet: het gezin krijgt ondersteuning aan huis. Als het moet kan het kind tijdelijk naar een crisispleeggezin. Of logeren bij de crisisopvang in een jeugdinstelling.

Crisis vanwege huiselijk geweld

Bel bij acute nood 112 of als het iets minder haast heeft Veilig Thuis 0800 - 2000, 24 uur per dag bereikbaar. Meer over Veilig Thuis.

Begeleiding

In de crisisopvang krijgen mensen begeleiding bij het omgaan met hun problemen en het plannen van hun toekomst. De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • hulp bij het zoeken van dagbesteding (werk of school);
  • hulp bij het zoeken van nieuwe woonruimte;
  • het maken van een plan om zelfstandig te gaan wonen;
  • het maken van een plan om contacten te herstellen.

Hulpaanbod

Crisisopvang

Kortdurende opvang, huisvesting en begeleiding

Kortdurende opvang, huisvesting en begeleiding van mensen in...

Meidenhuis

Soms kunnen meiden tijdelijk niet meer thuis wonen en hebben ze...

Crisisopvang voor kinderen en jongeren

Meidenhuis

Soms kunnen meiden tijdelijk niet meer thuis wonen en hebben ze...

Organisaties

Crisisopvang

Johanniter Opvang - Johanniter Crisisopvang

 0318-41 95 19 johanniteropvang.nlLeeghwaterstraat 76717CXEde

Huisartsenpraktijk Vondellaan

 0318-51 39 80 huisartsenpraktijkvondellaan.nlVondellaan 63906EAVeenendaal

Huisartsenpraktijk Bos & Peypers

 0318-51 50 39 dezwaai.nlSynagogestraat 63901TSVeenendaal

Huisartsenpraktijk Middelwijck

 0318-55 11 39 praktijkmiddelwijck.nlVerlaat 153901RDVeenendaal

Vergelijk hulpaanbod