Zorg aanvragen en zorgwetten

Waar u zorg kunt aanvragen hangt af van uw situatie. Een cliëntondersteuner kan u helpen. Bij sommige zorg hoort een eigen bijdrage.

Eigen kracht

Wat de gemeente bedoelt met eigen kracht, eigen regie, zelfredzaamheid en participatie. Termen die voorkomen in de Wmo 2015.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Ondersteuning vanuit de gemeente, om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en mee te doen in de samenleving.

Hoe verloopt de Wmo-melding?

Vraagt u bij de gemeente om ondersteuning, dan moet het keukentafelgesprek binnen 6 weken na uw melding plaatsvinden.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Als u uw eigen zorg wilt regelen, bespreekt u de mogelijkheden voor een persoonsgebonden budget (pgb) met een medewerker van het Wmo-loket.

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning is advies en ondersteuning voor mensen die zorg of hulp ontvangen of die zorg of hulp willen aanvragen.

Persoonlijk plan (Wmo)

In een persoonlijk plan schrijft u zelf op welke zorg u nodig denkt te hebben vanuit de Wmo.

Eigen bijdrage zorg

Voor sommige zorg uit de Wmo en de Wlz betaalt u een eigen bijdrage. Een schatting van de kosten krijgt u via de website van het CAK.

Zorgplan

Afspraken vastleggen over de zorg die u krijgt of die u gaat aanvragen.

Vergelijk hulpaanbod